Uitstroom & ontslag

“Als je dossier maar goed zit.” Ontslag van een medewerker is een juridisch proces waaraan risico’s verbonden zijn. Financieel en emotioneel kan een slecht voorbereid ontslag grote gevolgen hebben voor uw organisatie en uw medewerkers. Hoe bereidt u een ontslag voor? Wat is een goed dossier? Hoe moet u rekening houden met de wet Werk en Zekerheid? Hoe voert u een slechtnieuwsgesprek? Wat doet u om de uitstroom te verlagen of juist te verhogen?

PlusPion helpt u bij de juridische voorbereiding en begeleiding van het ontslag of het voorkomen van ontslag!
Vertrek van een medewerker kan in uw ogen gewenst of ongewenst zijn. Ongewenst vertrek wil u voorkomen en gewenst vertrek bevorderen.

Als u regelmatig wordt geconfronteerd met medewerkers die hun ontslag indienen kan dit een signaal zijn van onvrede over de sfeer op het werk, het takenpakket of de beloning. Samen met PlusPion bekijkt u de oorzaken en de mogelijkheden om dit verloop te verlagen en de gevolgen te beperken.

Ontslag van een medewerker vanwege slecht functioneren, een negatieve ongemotiveerde houding of het niet kunnen of willen aanpassen vraagt een nauwkeurige voorbereiding: u moet een dossier opbouwen. PlusPion geeft u de juiste richtlijnen voor de dossieropbouw en de mogelijke ontslagroute die kan worden ingezet.