Onze diensten

“…en ik wens u veel personeel” is een oud Joods gezegde dat aangeeft dat de ondernemer soms wordt belemmerd door het hebben van een medewerker. Maar waarom dat cynisme? Deskundig en gemotiveerd personeel is juist een succesfactor voor uw onderneming. Daarom is aandacht voor uw personeel van belang! Als u het gevoel heeft dat het beter kan, de regelingen te ingewikkeld zijn of gewoon behoefte heeft aan een goed gesprek over uw medewerkers dan is er PlusPion!

Personeel én organisatie is het vakgebied van PlusPion. Verstandig omgaan met in- door en uitstroom van personeel afgestemd op de ambities van uw onderneming.

PlusPion staat voor een praktisch personeelsbeleid. Dit zijn dus geen ‘kastklare’ maar ‘pasklare’ oplossingen. Oplossingen waar u en uw personeel mee verder kunnen.
Uitgangspunt bij onze dienstverlening: een verandering werkt alleen als deze wordt geaccepteerd door alle betrokkenen, van kwalitatief van hoog niveau is en er als middelen en tijd zijn om de verandering door te voeren.

Aandacht voor instroom door een gerichte werving en deskundige selectie. Groei en beloning van uw medewerkers binnen uw organisatie en de juiste dingen doen als het even tegen zit. En tenslotte ontslag en uitstroombevordering of –beperking.