Opleiding & training

“Praatjes vullen geen gaatjes.” Een opleiding of training heeft pas echt rendement als het geleerde ook in de praktijk wordt gebracht. Luchtkastelen en proefballonnetjes helpen niet. Concrete hulpmiddelen, aantrekkelijk gebracht en herkenbaar in de praktijk voor leidinggevenden, medewerkers of startende P&O-ers. Van een korte training tot een complete serie bijeenkomsten.

PlusPion verzorgt al uw trainingen en opleidingen op het brede gebied van Personeel en Organisatie.
Samen met u stelt PlusPion de doelgroep, doelstellingen, globale planning en evaluatie op. In de planning zijn zaken opgenomen als de duur van de training, omvang van de groep, mogelijke data van uitvoering en locatie.

Vervolgens ontwikkelt PlusPion de door u gevraagde training met afwisselende, uitdagende werkvormen passend bij de doelgroep.

Evaluatie is belangrijk. Een training of cursus is pas geslaagd als het daadwerkelijk bijdraagt aan beter functioneren van de deelnemers. In de evaluatie bekijken we dus niet alleen de training op zich maar zeker ook het leereffect.

PlusPion is CREBO gecertificeerd. CREBO staat voor kwalitatief goede docenten!